top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l'usuari queda informat sobre la forma en què ANTIC MISTAIRE recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web - http://www.pimpamvan.com (d'ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a ANTIC MISTAIRE per altres mitjans. L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat redactada de manera clara i senzilla, per a facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a ANTIC MISTAIRE.

En emplenar qualsevol formulari, l'USUARI manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals, conforme a les finalitats informades i serveis que presta ANTIC MISTAIRE.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

•Identitat: Antic Mistaire - Catalana de Importaciones SL -NIF: B17212564

•Adreça postal: c/ Jaume II, 10, Àtic

•Telèfon: 625143753

•Correu electrònic: info.anticmistaire@gmail.com- Tractament de DADES recaptades mitjançant la WEBAmb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ANTIC MISTAIRE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com nostres boletines.no es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats.
Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?


Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.Transferències de dades a tercers països?


No estan previstes transferències de dades a tercers països.Com hem obtingut les seves dades?


Les dades personals que tractem en ANTIC MISTAIRE procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).
- Tractament de DADES per a SELECCIÓ del PERSONALAmb quina finalitat tractem les seves dades personals?


En ANTIC MISTIRE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar els processos de selecció de personal.no es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats.Per quant temps conservarem les seves dades?

Es conservaran durant dos anys, a excepció que l'interessat retiri el seu consentiment abans del termini màxim de conservació.Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Consentiment de l'interessat: Participar en els processos de selecció de personal.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.Com hem obtingut les seves dades?


Les dades personals que tractem en ANTIC MISTAIRE procedeixen del propi interessat. Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives

• Adreces postals i electròniques

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).
- Tractament de DADES de CLIENTSAmb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ANTIC MISTAIRE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats.Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.

• Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ANTIC MISTAIRE procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives.

• Adreces postals i electròniques.

• Informació comercial.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ANTIC MISTAIRE estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ANTIC MISTAIRE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.També tindràs dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals. Això significa que tindràs dret a rebre les dades personals que ens hagis facilitat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per una màquina, per a poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

bottom of page