top of page

Declaració d'accessibilitat per a l'Antic Mistaire Botiga Museu del Rellotge

Aquesta és una declaració d'accessibilitat de Antic Mistaire.

Estat de la conformitat

Les Directrius d'accessibilitat del contingut web (WCAG) defineixen els requisits per als dissenyadors i desenvolupadors per millorar l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. Defineix tres nivells de conformitat: Nivell A, Nivell AA i Nivell AAA. Antic Mistaire és parcialment conforme amb WCAG 2.1 level AA. La conformitat parcial significa que algunes parts del contingut no s'ajusten plenament a l'estàndard d'accessibilitat.

Comentaris

Acollim amb satisfacció la seva resposta sobre l'accessibilitat de l'Antic Mistaire. Si us plau, diguem si ens trobem amb barreres d'accessibilitat a l'Antic Mistaire Botiga Museu del Rellotge:

Correu electrònic: info.anticmistaire@gmail.com

Data

Aquesta declaració es va crear el 10 de novembre de 2021 utilitzant l'eina Generador d'Accessibilitat del W3C.

bottom of page